Myor - Stok Seri Kayıtları

Stok Kartlarını tanımladığımız stokun Seri Kayıtlarını oluşturunuz alandır.

Stok Kodu

Stok rehberi ekranından seri numarası oluşturulacak stok seçilir

Seri No

Seri numarası verilir.

Seri No-2

Diğer bir seri numarası tanımlanabilir.

Giriş / Çıkış

İşlemin giriş ya da çıkış olduğu belirlenir.

Miktar

Yapılan giriş ya da çıkış hareketinin miktarı girilir.

Belge No

Belge numarası atanır.

Tarih

Harekete ait tarih bilgisi girilir.

Depo Kodu

Stok hareketinin oluştuğu depo belirtilir

Hareket kaydı verilerini girdikten sonra “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz,“Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz,“Vazgeç” diyerek işlemden vazgeçtiğimiz ve tanımlamalarımızı sonlandırdığımız seçenekleri barındırır.

Glopark