Myor - Gider Fişi

“Gider Rehberi”de tanımladığımız gider kodunu üç noktaya(…) tıklayarak seçtikten sonra alacaklının şubesini, alacaklı tipini, alacaklıyı, borçlu tipini, borçluyu, kdv dahil, kdv hariç ve son tutarı belirlediğimiz alanlardır

Glopark