Myor - Cari Hareketleri

“Sabit Kart İşlemleri” modülünde tanımlamış olduğumuz “Cari Kartların” hareket kayıtlarını takip edebildiğiniz ekrandır.

Cari Kodu

Hareketini görmek istediğimiz cari kodu seçilir

Tarih

İlgili kaydın tarihi girilir.

Tip

İlgili kaydın nasıl oluştuğu neye istinaden kaydedildiği belirtilir. Burada “Devir”, “Fatura”, “İade Fatura”, “Kasa”, “Müşteri Senedi”, “Borç Senedi”, “Müşteri Çeki”, “Borç Çeki”, “Protestolu Senet”, “Karşılıksız Çek”, “Dekont”, “Muhtelif” başlıklı 12 işlem tipi seçeneği bulunmaktadır

Fiş No

Harekete ait fiş numarasını belirtiriz.

Açıklama

Açıklamasını girerek tanımlamayı belirtiriz.

Vade Tarihi

Vade tarihini belirtiriz.

Borç / Alacak

Kaydın borç olarak mı alacak olarak mı düşmesini belirlediğimiz alandır.

Tutar

Harekete ait tutarı belirtiriz.

Hareket kaydı verilerini girdikten sonra “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve hareketi “Şubeler Dahil” diyerek tanımlamalarımızı sonlandırdığımız seçenekleri barındırır

Glopark