Myor - Satış İrsaliyesi

Myor Dökümantasyon

Üst Bilgiler >

Sabit Bilgiler >

Numara

15 Haneli Satış İrsaliyesi Numarası girilerek devam edilir. İçinde harf ve sayı içerebileceği gibi sadece sayı içeren 15 haneli bir kod tanımlanır.

İlk numara elle kullanıcı tarafından tanımlanacaktır. Üç nokta tıklanarak seçimi yapılan irsaliye numarasına kayıtlı detaylar getirilmiş olur


Cari

Üç noktaya (…) tıklanarak açılan ekranda daha önce tanımlanmış “Cari” seçilerek getirilir


Tarih

İrsaliye tarihinin girildiği alandır. Tarih alanının içerisindeki ok tıklanarak takvim açılır ve tarih seçimi takvim üzerinden yapılır


Tipi

İrsaliyenin tipi bulunmamaktadır.


KDV Dahil

İrsaliye tutarınızın kdv dahil olup olmadığının belirttiğiniz alandır


Kalem Bilgileri

Oluşturulmuş ya da oluşturulacak irsaliyenin kalem bilgilerinin gösterildiği alandır.


Toplam Bilgileri

İrsaliye alt toplamlarının gösterildiği yerdir

Belgenin “Kaydedilmesi”, “Silinmesi”, Yeni bir belgenin “Oluşturulması” ve “Yazdırılması” bu alandaki butonların seçimleriyle belirlenir.