Myor - Stok Hareketleri

“Sabit Kartlar” modülünde tanımladığımız “Stok Kartlarına” ait oluşan tüm hareketleri izleyebildiğiniz alandır.

Stok Kodu

Hareketini görmek istediğimiz stok kodu seçilir

Tarih

Harekete ait tarih belirtir

Fiş No

Harekete ait fiş numarası belirlenir.

Tip

İlgili kaydın nasıl oluştuğu neye istinaden kaydedildiği belirtilir. Burada “Devir”, “Depolar Arası Transfer”, “Üretim”, “Kasa”, “Muhtelif”, “Maliyet”, “Konsinye” başlıklı 7 işlem tipi seçeneği bulunmaktadır.

Fiyat

Harekete ait fiyat girilir

Giriş / Çıkış

İşlemin giriş mi çıkış mı olduğu belirtilir

Miktar

Hareket miktarı tanımlanır.

Açıklama

Harekete ait açıklama yapılır.

Hareket kaydı verilerini girdikten sonra “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve hareketi “Şubeler Dahil” diyerek tanımlamalarımızı sonlandırdığımız seçenekleri barındırır.

Glopark