Myor - Stok Kod 1 Tanımlama

Kod-1 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır. Kod-1 Tanımları Stok Sabit Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadı

Kod-1

Kod-1 tanımını yaptığımız alandır

Kod-1 Açıklama

Kod-1’e ait açıklama eklediğimiz alandır

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımasını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır

Tanımladığımız Stok Kod-1 bilgilerini “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında “Önceki Kayıt”, “Sonraki Kayıt” diyerek gezdiğimiz butonları içerir

Glopak