Myor - Müşteri Senetleri

Satış süreçlerinde doğan ödeme şekillerine göre, Müşteriden alınan bir senedin kaydı “Müşteri Senetleri” ekranında listelenir.

Glopark