Myor - Satıcı Siparişi

Myor Döküman

Numara

15 Haneli Satıcı Siparişi Numarası girilerek devam edilir. İçinde harf ve sayı içerebileceği gibi sadece sayı içeren 15 haneli bir kod tanımlanır.

İlk numara elle kullanıcı tarafından tanımlanacaktır. Üç nokta tıklanarak seçimi yapılan irsaliye numarasına kayıtlı detaylar getirilmiş olur.

Cari Kodu

Üç noktaya (…) tıklanarak açılan ekranda daha önce tanımlanmış “Cari” seçilerek getirilir.

Tarih

İrsaliye tarihinin girildiği alandır. Tarih alanının içerisindeki ok tıklanarak takvim açılır ve tarih seçimi takvim üzerinden yapılır.

Tipi

Satıcı siparişi tipi bulunmamaktadır.

Teslim Tarihi

Siparişin teslim tarihini belirtir.

KDV Dahil

İrsaliye tutarınızın kdv dahil olup olmadığının belirttiğiniz alandır.

Kalem Bilgileri

Oluşturulmuş ya da oluşturulacak irsaliyenin kalem bilgilerinin gösterildiği alandır.

Toplam Bilgileri

İrsaliye alt toplamlarının gösterildiği yerdir. Belgenin “Kaydedilmesi”, “Silinmesi”, Yeni bir belgenin “Oluşturulması” ve “Yazdırılması” bu alandaki butonların seçimleriyle belirlenir.