Myor - Fiyat Listesi

Fiyat Kodu

Fiyat kodu için gerekli alan.

Geçerlilik Tarihi

Fiyat listesinin başlangıç ve bitiş tarihi için gerekli alan.

Liste Tipi

Satış veya Alış tipini seçerek listeleme tipini değiştirebilirsiniz.

Fiyat Kodu

Fiyat kodu için gerekli alan.

Aktif/Pasif

Listenin Aktif/Pasiflik durumunu yönetebileceğiniz alan..

Glopark