Myor - Cari Hareketleri

Myor Döküman Carilerinizin hareketlerini takip edebileceğiniz alandır.

Cari Kodu

Üç noktaya(…) tıklayarak Cari Rehberinizden hareketlerini takip edeceğiniz carinizi seçebilirsiniz

Tarih

Tarihi belirler.

Tip

Hareket kaydında görmek istediğiniz tipi belirler

Fiş No

Fiş numarasını belirler

Açıklama

Fiş ile ilgili açıklamanın getirildiği alan

Vade Tarihi

Vade tarihinin belirlendiği alan.

Borç - Alacak

Cariye ait borç veya alacak bilgisi buradan yapılabilir. “Borç” veya “Alacak”ı seçtikten sonra “Tutar” yazılı kutucuğa ilgili tutarı girer.