Myor - Stok Grup Kodları

Rapor amaçlı grup kodlarının tanımlandığı alandır. Grup Kodu Tanımları “Sabit Kartlar>Stok Kartı” bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Grup Kodu

Stok için ana grup kodunun tanımlandığı alandır

Grup Açıklama

Tanımladığımız grup koduna açıklama yazdığımız alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır..

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımasını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Stok Grup Kodlarını “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan grup kodları arasında “Önceki Kayıt”, “Sonraki Kayıt” diyerek gezdiğimiz butonları içerir.s

Kod-1 Tanımlama

Kod-1 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.
s Kod-1 Tanımları Stok Sabit Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır

Kod-1

Kod-1 tanımlaması yaptığımız alandır.

Kod-1 Açıklama

Kod-1’e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımasını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Stok Kod-1 bilgilerini “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında “Önceki Kayıt”, “Sonraki Kayıt” diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Kod-2 Tanımlama

Kod-2 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır. Kod-2 Tanımları Stok Sabit Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kod-2

Kod-2 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-2 Açıklama

Kod-2’e ait açıklama eklediğimiz alandır

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımasını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Stok Kod-2 bilgilerini “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında “Önceki Kayıt”, “Sonraki Kayıt” diyerek gezdiğimiz butonları içerir

Kod-3

Kod-3 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-3 Açıklama

Kod-3’e ait açıklama eklediğimiz alandır

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımasını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Stok Kod-3 bilgilerini “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında “Önceki Kayıt”, “Sonraki Kayıt” diyerek gezdiğimiz butonları içerir

Kod-4

Kod-4 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-4 Açıklama

Kod-4’e ait açıklama eklediğimiz alandır

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımasını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Stok Kod-4 bilgilerini “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında “Önceki Kayıt”, “Sonraki Kayıt” diyerek gezdiğimiz butonları içerir

Kod-5

Kod-4 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-5 Açıklama

Kod-5’e ait açıklama eklediğimiz alandır

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımasını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Stok Kod-5 bilgilerini “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında “Önceki Kayıt”, “Sonraki Kayıt” diyerek gezdiğimiz butonları içerir

Tanımladığımız Stok Kod-5 bilgilerini “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında “Önceki Kayıt”, “Sonraki Kayıt” diyerek gezdiğimiz butonları içerir