Myor - Satış Faturası

Myor Dökümantasyon

Üst Bilgiler >

Sabit Bilgiler >

Numara

15 Haneli Satış Faturası Numarası girilerek devam edilir. İçinde harf ve sayı içerebileceği gibi sadece sayı içeren 15 haneli bir kod tanımlanır.

İlk numara elle kullanıcı tarafından tanımlanacaktır. Üç nokta tıklanarak seçimi yapılan fatura numarasına kayıtlı detaylar getirilmiş olur


Cari Kodu

Üç noktaya (…) tıklanarak açılan ekranda daha önce tanımlanmış “Cari” seçilerek getirilir.


Tarih

Fatura tarihinin girildiği alandır. Tarih alanının içerisindeki ok tıklanarak takvim açılır ve tarih seçimi takvim üzerinden yapılır.


Tip

- Faturanın tipine göre Muhasebe işlem Tipini içermektedir.
- Kapalı Fatura; Peşin ödemeli satış işlemlerine denmektedir.
- Açık Fatura; Vadeli satış işlemlerinde kesilen fatura tipidir.
- Muhtelif Fatura; Yoldan geçen herhangi birine mal, ürün satılması
- İade Fatura; İade faturası kestiğimizde belirteceğimiz tip.
- İptal Fatura; İptal edilen fatura işleminde belirteceğim tip


KDV Dahil

Fatura tutarınızın kdv dahil olup olmadığının belirttiğiniz alandır.


Kalem Bilgileri

Oluşturulmuş ya da oluşturulacak faturanın kalem bilgilerinin değiştirildiği düzenlendiği ve gösterildiği alandır.


Toplam Bilgleri

Fatura alt toplamlarının gösterildiği yerdir

Cari tipine göre E-Fatura E-Arşiv Fatura veya E-Arşiv Fatura internet kutucuğu işaretlenerek fatura yazdırılabilir.

Belgenin “Kaydedilmesi”,“Silinmesi”, Yeni bir belgenin “Oluşturulması” ve “Yazdırılması” bu alandaki butonların seçimleriyle belirlenir.