Myor - Sabit Gider Kartı

Gider Kodu

Gider kodunu belirlediğimiz alandır.

Gider Adı

Gider adını belirlediğimiz alandır.

Açıklama-1

Gerekli açıklamaları eklediğimiz alandır

Açıklama-2

Gerekli açıklamaları eklediğimiz alandır.

Açıklama-3

Gerekli açıklamaları eklediğimiz alandır.

Rapor Kodları

Grup Kodu: Giderin bulunduğu grubu belirler.

Açıklama-2

Gerekli açıklamaları eklediğimiz alandır.

Grup Kodu: Giderin bulunduğu grubu belirler.

Kod-1: Kod-1’de tanımlanan grubun giderlerini belirler.

Kod-2: Kod-2’de tanımlanan grubun giderlerini belirler.

Kod-3: Kod-3’de tanımlanan grubun giderlerini belirler.

Kod-4: Kod-4’de tanımlanan grubun giderlerini belirler.

Kod-5: Kod-5’de tanımlanan grubun giderlerini belirler.

Şirket/Şube

Gider kartını görebilecek şirket/şubeleri belirler

Tanımlamalarımız sonucunda “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlı gider kartları arasında “Önceki Kayıt”, “Sonraki Kayıt” diyerek gezdiğimiz butonları içerir

Glopark