Myor - Stok Kod 2 Tanımlama

Kod-2 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır. Kod-2 Tanımları Stok Sabit Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadı

Kod-2

Kod-2 tanımını yaptığımız alandır

Kod-2 Açıklama

Kod-2’e ait açıklama eklediğimiz alandır

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımasını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır

Tanımladığımız Stok Kod-2 bilgilerini “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında “Önceki Kayıt”, “Sonraki Kayıt” diyerek gezdiğimiz butonları içerir

Glopak