Myor - Sabit Stok Kartı

Firmaların sahip olduğu stoklara ait “Stok Sabit Bilgilerin” tanımlandığı bölümdür.

Her stok için tanımlama yapılması gerekir.

Stok Kodu

Yeni stok kodu tanımının yapıldığı alandır.

Tarih

Harekete ait tarih belirtir

Üç nokta (…) tıklandığında daha önce tanımlanmış stokların listesi açılmaktadır.

Ok tıklandığında sıradaki stok kodu numarası atanarak yeni bir kart oluşturma işlemine devam edebiliriz. Ya da kullanıcı el ile kendisi yeni bir kod tanımlar.

Stok Adı

Önceden tanımlı ya da tanımlayacağımız stokun adını girdiğimiz alandır.

Depo Kodu

Tanımlı depo kodu seçilerek stokun hangi depoya girildiğini tanımlayabiliriz.

Üretici Kodu

Tanımlanmış bir üretici kodu atadığımız alandır.

Ölçü Birimi

Tanımlı ölçü birimi seçilerek stokun hareket işleminin nasıl olduğunu belirttiğimiz alandır.

Adet, LT, Koli, vb.... şekillerde ölçüleri stoka tanımladığımız alanları içerir.

Ölçü Birimi-1

Sabit bir ölçü birimi ile kullanılan ve stokun ana ölçü birimini barındıran alandır.

Ölçü Birimi-2

Pay ve payda içeren ek ölçü birimleri tanımladığımız sahalardır

Ölçü Birimi-3

Pay ve payda içeren ek ölçü birimleri tanımladığımız sahalardır

KDV

Satış KDV Oranı

Satış KDV oranının girildiği sabit alandır.

Alış KDV Oranı

Alış KDV oranının girildiği sabit alandır.

Barkod

Stoka ait barkod numaralarının girildiği alandır. Birden çok giriş yapılarak birçok barkod tanımı yapılabilir.

Rapor Kodları

Grup Kodu

Ana rapor grup kodlarının tanımlı olduğu alandır

Kod-1

Kod-1 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (…) tıklanarak listeden seçim yaparak stoka atadığımız kod alandır

Kod-2

Kod-2 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (…) tıklanarak listeden seçim yaparak stoka atadığımız kod alandır.

Kod-3

Kod-3 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (…) tıklanarak listeden seçim yaparak stoka atadığımız kod alandır.

Kod-4

Kod-4 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (…) tıklanarak listeden seçim yaparak stoka atadığımız kod alandır.

Kod-5

Kod-5 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (…) tıklanarak listeden seçim yaparak stoka atadığımız kod alandır.

Karma Koli

Bu stok kartının koli stoğu olduğunu belirten alandır

Fiyatlar

Satış

Satış fiyatı sabitinin isteğe bağlı tanımladığımız ve faturalarda otomatik olarak çıkmasını sağlayan alandır.

Alış

Alış fiyatı sabitinin isteğe bağlı tanımladığımız ve faturalarda otomatik olarak çıkmasını sağlayan alandır.

Döviz Bilgileri

Alış Tipi

Dövizli alıma ait dövizin tipini girdiğimiz alan.

Alış Fiyatı

Döviz alış sabitini girdiğimiz alandır.

Satış Tip

Dövizli satışa ait dövizin tipini girdiğimiz alan.

Satış Fiyatı

Döviz satış sabitini girdiğimiz alandır.

Seri Takibi

Seri takibi yapılan işlemlerde önceden hareketlere istinaden stoka üzerinde uygulanacak işlemleri seçtiğimiz alandır.

Bilet

Açılan stokun bilet olup olmadığını belirlediğimiz alandır.

Şirket

Stok Sabit Bilgilerinin hangi şirket ya da şirketlerde görüneceğini tanımladığımız alandır. Tek bir şirkete tanımlayabileceğimiz gibi üç noktanın (…) yanındaki işarete basarak tüm şirketlerde görünmesini sağlayabiliriz.

Şube

Görünmesini istediğimiz şubeyi ya da hepsi diyerek tüm şubelerde tanımlı stok ile ilgili işlem yapmamızı sağlayan tanımlama alanıdır.

Ökc. Dept.

Ökc cihazı ile ilgili tanımı içerir.

Zaman Risk

Risk Adedi

Yapılacak işlemler esnasında stok takibini sağlayabilmek için uyarılmasını istediğimiz risk adeti durumlarını belirlediğimiz alan.

Risk Süresi (Gün)

Yapılacak işlemler esnasında stok takibini sağlayabilmek için uyarılmasını istediğimiz risk süresi durumlarını belirlediğimiz alan

Eksi Bakiye Kısıt

Stok bakiyelerinin eksi değer kontrolünü sağladığımız kısıt alanıdır.

Puan Değeri

Ürün satışı sonucundan elde edilecek puan değerini belirler.

Glopark