Myor - Sabit Cari Kartı

H“Cari Hesap Kayıtları” ekranında, cari hesaplarına ait sabit bilgilerin kayıtları tutulmaktadır. Oluşturulan kayıtlar aynı zamanda raporlarınız içinde sabitler barındırmaktadır. Oluşturulan sabit bilgiler, yazılımdaki işlemlerde bulunan (Fatura, İrsaliye, vb.…) “Cari Kodu” seçim alanlarındaki seçimlerle cariye atanır.

Cari Kodu

15 haneye kadar “Cari Numarası” tanımlanabilir. Yeni sabit kayıt el ile firmanın belirlemiş olduğu standartla bir kere oluşturması yeterlidir. Üç nokta (…) basılarak daha önce kaydettiğimiz carilerin listesi açılırken, oka tıklanarak sıradaki carinin bilgilerine geçiş yapılır.

Cari İsim

Cari fatura unvanının tanımlandığı alandır

Adres

Cari fatura adresinin girildiği alandır

İlçe / İl

Cari adresine ait ilçe ve il verisinin girildiği alandır

Ülke Kodu

Carilerin bulunduğu ülkelerin kod numarası ile belirttikleri alandır.

Tel / Faks

Cariye ait firma telefon numarasını varsa faks numaralarının belirtildiği alandır.

V.D. / V.No

Fatura işlemlerinde zorunlu olan ve cariye ait “Vergi Dairesi” ile “Vergi Numaralarının” girildiği alandır.

T.C. Kimlik No

Şahıs şirketi olarak tanımlanan carilerin T.C. Numaralarının tanımlandığı alandır.

E-Posta

Şahıs şirketi olarak tanımlanan carilerin T.C. Numaralarının tanımlandığı alandır.

Tip

Cari tipinin sabit kart oluşturulurken seçildiği alandır. Fatura kestiğimiz cari “Alıcı”, faturasını aldığımız cari “Satıcı”, toptancılarımız “Toptancı”, kefil olarak tanımladıklarımız “Kefil”, “Mühtahsil” ve “Diğer” seçeneklerle cari tipini seçmek zorundayız.

Web Sitesi

Firma web adresinin girildiği alandır

Açıklama-1

Belirtilmek istenen açıklamalar var ise bu alana tanımlanır.

Açıklama-2

Belirtilmek istenen açıklamalar var ise bu alana tanımlanır.

Açıklama-3

Belirtilmek istenen açıklamalar var ise bu alana tanımlanır.

Rapor Kodları

Rapor verileri oluşturmak için, tanımlamalarının daha önceden yapıldığı ve birden fazla kırılım da analizler yapabilmek için aynı zamanda 5 adet kod alanı içeren sahaları barındırır.

Grup Kodu

Ana grup rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (…) tıklanarak listeden seçim yaparak cariye atadığımız kod alandır.

Kod-1

Kod-1 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (…) tıklanarak listeden seçim yaparak cariye atadığımız kod alandır.

Kod-2

Kod-2 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (…) tıklanarak listeden seçim yaparak cariye atadığımız kod alandır.

Kod-3

Kod-3 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (…) tıklanarak listeden seçim yaparak cariye atadığımız kod alandır.

Kod-4

Kod-4 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (…) tıklanarak listeden seçim yaparak cariye atadığımız kod alandır.

Kod-5

Kod-5 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (…) tıklanarak listeden seçim yaparak cariye atadığımız kod alandır.

Şirket

Cari Sabit Bilgilerinin hangi şirket ya da şirketlerde görüneceğini tanımladığımız alandır. Tek bir şirkete tanımlayabileceğimiz gibi üç noktanın (…) yanındaki işarete basarak tüm şirketlerde görünmesini sağlayabiliriz.

Şube

Görünmesini istediğimiz şubeyi ya da hepsi diyerek tüm şubelerde tanımlı cari ile ilgili işlem yapmamızı sağlayan tanımlama alanıdır

Iskonto Oranı

Cariye önceden tanımlı standart bir ıskonto oranımız var ise yaptığımız tüm işlemleri standart olarak etkileyecek alandır

Vade Günü

Cariye özel vade günü sabitimiz var ise tanımladığımız alandır.

Verilerin girişleri ve gerekli tanımlamaların yapılması sonucunda ekranda bulunan butonlar yardımıyla “Kaydet” diyerek Cariyi tanımlayabilir, var olan bir cariyi “Sil” butonunu seçerek silebilir, yaptığımız işlemlerden istediğimiz zaman “Vazgeç” butonu ile vazgeçebiliriz. Cari sabit kayıtları arasında sıralı bir şekilde “Önceki Kayıt” ve “Sonraki Kayıt” butonlarıyla ileri geri gidebiliriz.

Glopark