Myor - Sabit Banka Şube

Banka şubelerinin kaydedildiği alanları içerir

Banka

Banka seçiminin ve girişinin yapıldığı alandır.

Şube Kodu

Şubeye ait kod numarasının belirlendiği ya da seçildiği alandır.

Şube Adı

s

Seçilmiş koda istinaden şubenin adını gösterir

Ülke

Banka şubesinin ülke tanımı yapıldığı alandır.

Adres

Şube adres bilgisinin içerdiği alandır

İlçe / Ş.Kodu

Şubeye ait ilçe ve kod numarasını içeren veriyi tanımladığımız alanlardır.

Tel / Faks

Şube telefon ve faks numaralarını tanımladığımız alanlardır.

Durum

Durumu ile ilgili seçim yaptığımız alandır.

Şirket

Şubenin tanımlı hangi şirket ile çalıştığını belirttiğimiz alandır.

Şube

Şirkete ait şubelerde yapılacak işlemler için banka şubesinin görünmesini sağladığımız alandır.

Açıklama-1

Açıklama girmek istediğimizde kullandığımız alanlardır.

Açıklama-2

Açıklama girmek istediğimizde kullandığımız alanlardır.

Açıklama-3

Açıklama girmek istediğimizde kullandığımız alanlardır.

İlgili

İlgili verileri girdiğimiz bir alandır.

Tanımlamalarımız sonucunda “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlı banka şubeleri arasında “Önceki Kayıt”, “Sonraki Kayıt” diyerek gezdiğimiz butonları içerir.s

Glopark