Myor - Kampanya

Satışını gerçekleştirdiğiniz stoklarınıza uygulanacak kampanyalarınızı tanımladığınız alanları içerir. Oluşturacağınız kampanyanlar dönemsel takip edebilir olmakla birlikte rapor ile analiz imkânı sunmaktadır

Yeni KampanyaYeni kampanya tanımlarını girdiğimiz alandır.

Kampanya kodu

Satış esnasında girilecek kampanya kodunu girdiğimiz alandır.

Kampanya Açıklama

Kampanya açıklamasını girdiğimiz alandır.

Başlangıç / Bitiş Tarihi

Kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihini belirlediğimiz alandır

Aktif

Kampanyanın aktiflik durumunu belirlediğimiz alandır.

Kampanya Rapor Kodu

Kampanya raporlama kodu için gerekli alan

6 Belge Kısıt

6.1 Miktar

Kampanya kodunun kaç adet üründen geçerli olduğunu belirler. Kutuyu işaretleyerek aralık verilebilir.

6.2 Tutar

Kampanya kodunun minimum tutarını belirler. Kutuyu işaretleyerek aralık verilebilir.

7 Ürün Kısıt

Ürünle ilgili kısıtlamalar yaptığımız alandır.

7.1 Miktar

Kaç üründen geçerli olduğunu belirler

7.2 Seçilen Ürünler Hariç Bırakılsın

Stok kodu için üç noktaya (…) tıklayıp ürün seçtiğimizde ve “Seçilen Ürünler Hariç Bırakılsın dediğimizde” seçtiğimiz ürünlerin kampanyaya dahil etmediğimiz alandır.

7.3 Rapor Kodları

Ürünlerin bulunduğu grup kodlarını seçerek kısıtladığımız alandır

8 Müşteri Kısıt

8.1 Rapor Kodları

Müşterileri cari stok kartlarında tanımladığımız grup kodlarına göre kısıtladığımız alandır.

8.2 Müşteriler

Kutuyu işaretleyip seçilen müşteriler hariç bırakılsın dediğimizde ve üç noktaya (…)tıklayıp cari kodunu seçtikten sonra eklediğimiz kişiler kampanyadan kısıtlanmış olur.

9 Mağaza Kısıt

9.1Mağazalar

“Seçilen Mağazalar Hariç Bırakılsın” kutusunu işaretledikten ve “Mağaza Kodu”ndaki üç noktaya tıklayıp seçtiğimiz ve mağazaları kısıtladığımız alandır.

10 Avantaj Kodu

10.1 Avantaj Kodları

Avantaj Kodu: Müşterilerin kampanyayı avantaj koduyla kullanabileceği ve avantaj kodunu belirlediğimiz alandır.

Max kullanım adedi: Kampanya kodunun maksimum kullanım adedini belirler.

Seçilen Avantaj Kodları Hariç Bırakılsın: Belirlediğimiz avantaj kodları hariç bırakılır.

11 Kampanya Sonucu

Kampanya sonucu: Sabit Fiyat, Mevcut Fiyat, Bedelsiz, Genel İskonto ve Avantaj Kodu olarak 5 farklı şekilde tanımladığımız kampanya tipidir.

Kampanya Sonucu

Kampanya sonucu: Sabit Fiyat, Mevcut Fiyat, Bedelsiz, Genel İskonto ve Avantaj Kodu olarak 5 farklı şekilde tanımladığımız kampanya tipidir.

Kampanya Düzenle

Tanımlı kampanyalarda düzenlemeler yapmamızı sağlar.

Kampanya Sil

Kampanya Sil

Kampanya Kopyala

Tanımlı kampanyayı kopyalar, tanımlı verilerde değişiklik yapmamızı ya da farklı bir kampanya olarak oluşturmamızı sağlar

Kampanya Ekranı

Tanımlı kampanyayı kopyalar, tanımlı verilerde değişiklik yapmamızı ya da farklı bir kampanya olarak oluşturmamızı sağlar

Mevcut Kampanyalar

Mevcuttaki kampanyaları listeler.

Gelecek Kampanyalar

Gelecek tarihli kampanyaları listeler.

Geçmiş Kampanyalar

Geçmiş kampanyaları listeler.

Pasif Kampanyalar

Daha önce tanımlı fakat pasif olan kampanyaları listeler

Glopark