Myor - Alış Faturası

Myor Döküman

Numara

15 Haneli Alış Faturası Numarası girilerek devam edilir. İçinde harf ve sayı içerebileceği gibi sadece sayı içeren 15 haneli bir kod tanımlanır

İlk numara elle kullanıcı tarafından tanımlanacaktır. Üç nokta tıklanarak seçimi yapılan fatura numarasına kayıtlı detaylar getirilmiş olur.

Cari Kodu

Üç noktaya (…) tıklanarak açılan ekranda daha önce tanımlanmış “Cari” seçilerek getirilir

Tarih

Fatura tarihinin girildiği alandır. Tarih alanının içerisindeki ok tıklanarak takvim açılır ve tarih seçimi takvim üzerinden yapılır.

Tip

Faturanın tipine göre Muhasebe işlem Tipini içermektedir.

Kapalı Fatura; Peşin ödemeli satış işlemlerine denmektedir.

Açık Fatura; Vadeli satış işlemlerinde kesilen fatura tipidir.

Muhtelif Fatura; Yoldan geçen herhangi birine mal, ürün satılması.

İade Fatura; İade faturası kestiğimizde belirteceğimiz tip.

İptal Fatura; İptal edilen fatura işleminde belirteceğim tip.

KDV Dahil

Fatura tutarınızın kdv dahil olup olmadığının belirttiğiniz alandır.

Kalem Bilgileri

Oluşturulmuş ya da oluşturulacak faturanın kalem bilgilerinin gösterildiği alandır.

Toplam Bilgileri

Fatura alt toplamlarının gösterildiği yerdir.